KI A MAG ÉS KI A MAGAM? MAG SZER  

EGY
SUGALLAT
 MAGOMNAK
MAGoknak
a hiteles, végleges, védett, rejtett
megfogalmazás és kifejtés a
 
MAG SZER
fiókban 


+

E
MAG SZER
A
      MAG VAGYOKklikk 6.
6. Átvitt értelemben: Kiindulási rész, kezdet, amelyből
egy magatartás, tevékenység, mozgalom kifejlődik.
    MEGVALLÁSAklikk
ÉS
   VÁLLALÁSAklikk
(MAG-VALLÁSA)
avagy
A
      HALHATATLANSÁGklikk1
ÉS
    CSALHATATLANSÁGklikk
    MEGTAPASZTALÁSAklikk
MINT
"CSODAFEGYVER" 


+


A
MAG SZER
    MÓDSZERklikk
EGY
     IGÉZŐklikk
SZÓ-MÁGIA!
+
EGYFAJTA
    SZÓ-RAGOZÁS,klikk
AMI
NEM
SZÓ-RAKOZÁS!
NEM
EGY
SZÓ-RAKOZTATÓ
VAGY
SZÓ-RAKOSGATÓ
MŰVELTSÉG-SZER!
+
EGY
EGYSZERŰ
DE
MÉGIS
NAGYSZERŰ
    MÓD-SZER!klikk
+
EGY
VÉG-JÁTÉK,
AMI
NEM
VÍG-JÁTÉK,
INKÁBB
SZÍN-JÁTÉK,
SZÍNTISZTA
SZÍNVALLÁS!
+
EGY
ÚJSZERŰ
VALLÁS
ÉS
ÉLŐ
VÁLLALÁSA!
+
E
SZER
SEGÍTSÉGÉVEL
MAGAM
ÉS
MAGOM
HALHATATLAN
klikk1
ÉS
   CSALHATATLANklikk
LÉSZEN!
+
DE
MÁSNAK
HALLklikkHATATLAN
ÉS
ELCSALHATATLAN!
+
E
SZER
EGYFAJTA
JELÖLŐ
ÉS
ÖLELŐ
SZERVEZŐ
SZÓ!
+
EGYSZERRE
REND-SZER,
ÉKSZER,
ÓV-SZER
és
GYÓGY-SZER!
(GYÓGY-ÍR)
+
E
   SZERklikk
A
      MAG VAGYOKklikk 6.
    MEGVALLÁSAklikk
ÉS
   VÁLLALÁSAklikk
(MAG-VALLÁSA)
klikk- Vallási rend
avagy
A
     HALHATATLANSÁGklikk1
ÉS
    CSALHATATLANSÁGklikk
    MEGTAPASZTALÁSAklikk
MINT
"CSODAFEGYVER" 
klikk 


+  +  +HÍVÓ
          MIN-DE-NÜN-KET-EL-VESZ-TET-TÜK,klikk2.
DE-MEG-MARADTUNK,
MAG-NAK-MARADTUNK,
MEG-IS- MARADUNK.
MAG-SZER-KÉNT-MARADUNK!
*
Ó  MAGHANG  TÁRULJ  SZERBE !
Ó  MAGOM  TERÜLJ  SZERTE !
Ó  MAGOM  ÁRADJ  FÉNYBE !
Ó  MAGMA  TÖRJ  FELSZÍNRE !
(TúlÉlő mantra)  
 

+


KI A MAG?

ÉN MAG VAGYOK.
TE MAG VAGYOL?
Ő MAG VAGYON!

MI MAGOK VAGYUNK!

ITTEN VOLTUNK
ITTEN VAGYUNK
ITTEN LESZÜNK

ITT HON VAGYUNK!

Mert:
MI VAGYUNK
az ÚT,
az IGE
és az ÉLET!
Egyszerűen, MAGYAR-ul!

  Ugyanez MAG-gal:
MAGAM vala való
a MAG-vas,
a MAG-us
és a MAG-os!

Mert:
ÉN VAGYOK MAGAM vala való
MAG-OS/MAG-US/MAG-ŐS
MAG-OR/MAG-UR/MAG-ŐR/
MAG-AR/MAG-ÍR

az ÚT - a MAG-vas
BESZÉD és MÓDSZER

az IGE - a MAG-us
MAG-gal IGÉ-ző MAG-us
 
    és az ÉLET - és a MAG-osklikk 
MAG-ős
 
 

+


KI A MAG ÉS KI A MAGOM? 
AKI
VÁLLALJAklikk
 NEMCSAK MONDJAklikk
  KIPRÓBÁLTklikk 
ÉS
   MEGBÍZHATÓklikk3.
Vállal:

Feladatot elfogad; magára vesz kötelezettséget,

elvégzendő munkát; felelős lesz érte.

Mond:

Szóban közöl; egy gondolatot egy másik személy

tudtára ad a beszélt nyelv segítségével.

Kipróbál:

Használhatóságot ellenőriz; kísérlet, tapasztalás, működtetés útján

megtudja, hogy egy személy mennyire alkalmas a kívánt célra.

Megbízható:

Hűséges személy, akire minden körülmények között

számítani lehet; aki odaadó hozzáállása, becsületessége

miatt méltó arra, hogy higgyenek benne.


+


MAG TAN
"KEZDETBEN VALA AZ IGE"
MAG-gal:
"KEZDETBEN VALA A MAG"
  
MI
a
MAG?

CSAK
MAGYAR-ul
MEG és MÉG!

MEG - SOKasodni,
MÉG - ISmételni.
MAGok


+ÉN VAGYOK
MAG-gal:
MAGAM vala való
AZ
EGYMÁSRA
MERŐ/MÉRŐ-LEGES
EGYENESEK/EGYÉNEK
KERESZTEZÉSE/KERESZTELŐJE
A
KÖR TÜKÖRBEN!
EZ A MI MAG-TUDATUNK!
A
TAKARATÜKÖR
ami
ELREJT és MEGMUTAT
EGYSZERRE!
A KÖR
   a MAGAM HATÓKÖREklikk
  A PONT a MAG, az ÉNklikk
Gyakorlat
A "MAG-TÜKÖR"
HÁROMSZOROS JELENTÉSE:
TAKAR TÜKÖR TŰ-KÖR!
(elrejt és megmutat egyszerre)


  SZEMEM a TÜKÖRBEN

TÜKÖR a SZEMEMBEN

TUD(ás)OM a TÜKÖRBEN
HAT(ás)OM a TÜKÖRBEN
 

TUDATOM a TÜKÖRBEN
TÜKÖR a TUDATOMBAN
 

SZÜLETÉSEM  a TÜKÖRBEN
ÉLETEM a TÜKÖRBEN
HALÁLOM a TÜKÖRBEN
 

HALHATATLANSÁGOM a TÜKÖRBEN
 

TÜKÖR a TÜKÖRBEN
 

ÉN-VAGYOK a TÜKÖRBEN
TÜKÖR az ÉN-VAGYOKBAN
ÉN TÜKÖR VAGYOK

VALÓSÁGTÜKÖR
 

TAKARATÜKÖR!

BENT vagy KINT?
MIND-EGY!

  VAGYOK AKIklikk VANklikk
MIND-ÉN KI MÁS

(Magyarázó)
A
"MAG-KERESZT A TÜKÖRBEN".
HÁROMSZOROS JELENTÉSE

  MÉRŐ-LEGES + MERŐ-LEGES + TŰ-KÖR
(egyenes) + (egyenes) + (pont és kör)
leg-megbízhatóbb + leg-merészebb + egy-én
VÍZ-szintes + TŰZ/ÉG-szintes + FÖLD-LEVEGŐ
HŰS + HŐS + HÚS-HESS-SZELLEM
hűséges + hős + tisztességes
MÉR + MER + MÉRő/MERő
mérleg + kard + agy/kéz
TUD + HAT +TUDAT
ÉSZ + KÉZ + ESZKÖZ
ÉRTi + ÉRTe + ÉRTő
TÉR + IDŐ + VILÁG
honnan-hová + múlt-jövő + itt-most

  hol      -+       mikor      +       akiklikkvanklikk-     (Magyarázó)
AZ
EGY MÁSRA
MERŐ/MÉRŐ-LEGES
EGYENESEK/EGY-ÉN(ES)EK
KERESZTEZÉSE/KERESZTELŐJE
A
KÖR TÜKÖRBEN!

(Magyarázó)
A „TŰ” mint (KÖZÉP) „PONT”
az ITT és MOST.
A mértani "pont" AZ ITT
a legkisebb TÉR (és hely),
de egyszerre a „pont MOST”-ban,
a pillanatban a legkisebb IDŐ is.

A „KÖR” MINT „KAR”
az ÉN TUD-ásom, (VILÁG(osság)OM)
és HAT-ásom HAT-ára, ERŐ-TERE.

A PONT ÁTJÁRÓ (TŰ-FOKA)
az Elülső ÉLő TÜKÖR-VILÁG
és az Al/Ulsó, (H)ALó TÚL(MÁS)-VILÁG.
KÖZÖTT.
A PONTban az ÖL az  „ÉL-(H)AL/UL”
között.
A MAG "ÖL" SZÓ egyszerre
a SZÜLETÉS és HALÁL PONT-ja.
ÉLő felől ÖLdökÖL
HátUL felől AnyaÖL

+


ÉN VAGYOK az ÚT
MAG-gal:
MAGAM vala való a MAG-vas
(TÖMÖR)
BESZÉD és MÓDSZER

+
 
MAGVAS
BESZÉD
az
EGYSZERŰ
SZÓ
AMI NEM
SZŐ!
SOK SZÓ
HÁLÓT SZŐ!
AZ
ÜGY LEGYEN EGY,
AMI
IGEN VAGY NEM!
EZ
   MEGÓVklikk
    A CSALÁRDklikk
         MEGTÉVESZTŐTŐL.klikk
   
  +
 
MAGVAS
KÉRDÉSEK
az
ÉLET vagy HALÁL?
ÉRTŐ vagy ÁRTÓ?
IGÉZŐ vagy IGÁZÓ?
ESZKÖZ vagy ÉSZKÖZ?
HON vagy HUN?
VELEM vagy VÉLEM?
ÉRTEM vagy ÁRTÓM?
VAGYOK vagy VÁGYOK?
IGEN vagy NEM?
 
+
 
MAGVAS
MÓDSZER
(ESZKÖZ/ÉSZklikk-KÖZklikk)
(ÉSZ2klikk-BONTÓ)
a
TERELATURUL
 TAKARATÜKÖR
IGÉZ VAGY IGÁZ?
VELEM VAGY VÉLEM?
  TABULARÁZA!
       (mantra)klikk
(Magyarázó)
FORDULópont 
Tabula Rasa (ejtsd: tabula ráza) -
igen alapos rendteremtés,
az adott állapot és viszonyok
teljes felszámolása a célból,
hogy mindent elölről lehessen kezdeni.
"tiszta lappal indulni"
FENN és LENN,
BENN és KINN,
 KICSIBEN és NAGYBAN!
 

+
 
MAGVAS
KÓDEX 

MAG
MEG s MÉG,
 MER s MÉR,
JÓT s JÓL.
a VAN
ITT és MOST,
OTT már MÁS,
VOLTklikk az VÉLT,klikk
LESZklikk ha TESZ.klikk
TÉNYEKklikk a LÉNYEGklikk
        MINDENklikk a RENDklikk
LENN s mint FENN,
BENN s mint KINN!
      (mantra)klikk
 
 
+
 
 
MAGVAS
SOR(sunk)VÉG(zetünk)
az
(el)TERELTERÜLTÖRÖLTURUL
TOROLTAROLTÁROL

ELTEREL

Átvitt értelemben: Másfelé irányít; figyelmet, gondolatot az addigitól eltérő dologra visz.

TERÜL

Bizonyos teret foglal el.

TÉRÜL

Vissza-visszatér.

MEGTÉRÜL

Megéri a munkát; a ráfordított fáradság más formában hasznosnak bizonyul.

TERÜLET

Körülhatárolt rész, működési térség; elfoglalható, hasznosítható hely.

KIDERÜL

Átvitt értelemben: Igazság tisztázódik; homályos, érthetetlen helyzet érthetővé válik.

ELTEREL

Átvitt értelemben: Másfelé irányít; figyelmet, gondolatot az addigitól eltérő dologra visz.

ELTÖRÖL

Véget vet a létének, érvényének. Megszüntet egy állapotot.

TOROL

Megbosszul valamit, valamiért bosszút áll valakin.

TAROL

Mindent megszerez

Tőből mind levág; növényzetet ledöntve lepusztít, megsemmisít, és így egy területet csupasszá tesz.

TÁROL

Tárgyakat, emlékeket, adatokat őriz meg.


+


MAGVAS
   FELADATklikk
a
       Mindenünket elvesztettük,klikk2.
DE MEG-maradtunk,
MAG-nak maradtunk,
MEG-IS maradunk,
MAG-SZER-ként maradunk!
      (TúlÉlő mantra)klikk
 
  +
 
MAGVAS
    ÉLETCÉLklikk
   a
    TÚLÉLÉSklikk
Az a tény, hogy valaki a körülötte lévő
világból érkező szorítások
és megpróbáltatások ellenére
továbbra is fennmarad, tovább él.
      SZŰKSÉGBENklikk
A körülmények kényszerítő ereje;
kényszerűség. szűkösség,
nélkülözés, szegénység.
   EGYSZERŰSÉGklikk
Mentes minden felesleges részlettől,
csupán a célnak megfelelő.
MÉRTÉKLETESSÉGklikk
Magának határt szabó személyre jellemző
(életmód, cselekedet, viselkedés),
amely józan határok között mozog.
HELYÉNVALÓSÁGklikk
Egy cél elérésére alkalmas
(tett, terv, folyamat, tevékenység,
eszköz, döntés, hozzáállás).
ÉSZSZERŰSÉGklikk
Mentes minden felesleges részlettől,
csupán a célnak megfelelő.
MAGABIZTOSSÁGklikk
Kétségek nélküli személy, aki
bizonyos saját adottságaiban, tudásában
és problémamegoldó képességében.
HŰSÉGklikk
Az adott szó, eskü, fogadalom
állhatatos és becsületes betartása.
MÉLTÓSÁGklikk
Egy személy fontosságát, jelentőségét,
értékét jelző önérzet.
TISZTESSÉGklikk
A jó és rossz megkülönböztetése
az egyén saját lelkiismerete alapján.
FELELŐSSÉGklikk
Egy következményért elszámoltatható
személy, aki egy kár okozásában bűnös.
EGYÜTTMŰKÖDÉSklikk
Egymás támogatása; kölcsönös segítéssel
megvalósuló közös fellépés.
FELEJTHETETLENklikk
Emlékezetünkben mély nyomot hagyó változás,
amely annyira fontos, hogy sosem fogjuk
kitörölni az emlékeink közül.
SORSTÁRSNAKklikk
Keserű sorson osztozó bajban társ.
SEGÍTSÉGNYÚJTÁSklikk
Támogatás adása egy nehéz
helyzetben egy rászoruló részére.
  KÜLÖNBSÉGklikk
Előny és hátrány okozása; az egyik fél javára.
ÖNISMERETklikk
Saját magunk benső szellemi lényegének
ismerete.
ÖNBIZALOMklikk
Meggyőződés a saját képességeinkről,erőnkről
céljaink elérhetőségéről.
LELKIISMERETESSÉGklikk 
 
+

MAGVAS
   VÁLTOZTATÁSklikk
a
   KRÍZISklikk 
   SZÁNDÉKklikk
  KÉPESSÉGklikk
  ESZKÖZklikk 
 MÓDSZERklikk 
TETTERŐklikk
EGYÜTTklikk 


+

 
MAGVAS
    SORRENDklikk 
a
   FONTOSklikk
   ÉPESZŰklikk
    ÉRTÉSklikk 
  MÉRTÉK az ÉRTÉKklikk

 +

 
 MAGVAS
     SPIRITUÁLISklikk
     TABULA RÁZAklikk
 a
  MINDENklikk
  EZOTERIKUSklikk
 TANÍTÁSklikk
  MESTERklikk
   IGAZÁNAKklikk  
   MEGKÉRDŐJELEZÉSEklikk 
   A  
 RÖGESZMEklikk és TÉVESZMEklikk
  vagy
  VALÓSÁGklikk és IGAZSÁGklikk
    MEGVÁLASZOLÁSÁVAL.klikk
   AZ ESZMEklikk
    ARCULATAklikk  
AKÁR
EGYÉNIklikk vagy KOLLEKTÍVklikk
TANULTklikk vagy TANULATLANklikk
RÉGIklikk vagy ÚJklikk 
  NINCS KIVÉTELklikk 

ÉRTELMEZÉS

Minden: Kivétel nélkül az összes (személy, élőlény, tárgy, dolog);

egyetlen egyet sem kihagyva (belőle)

.Ezoterikus: Rejtett (tudás, módszer, eljárás, gondolkodás), ami csak

a beavatottak, a kiválasztottak által érthető, részükre is csak

különleges ismeretekkel, képességekkel vagy érdeklődéssel

hozzáférhető

Tanítás: Új tudnivaló átadása.

Igaz: A valóság hű tükre, fogalma, tudása, ami működik és

alkalmazható egy probléma megoldására.

Rögeszme: Hamis elgondolás; működésképtelen, téves elképzelés

vagy érzés, ami teljesen leköti a figyelmet.

Megkérdőjelez: Kétségbe von, kérdésesnek tart; nem hiszi el

a helyességét, igazságát.

Téveszme: Hibás elgondolás; az igazságtól eltérő, de félreértés

miatt elhitt hamis elképzelés, gondolat.

Valóság: Igaz állítás; a tényállás helyes megállapítása.

Megválaszol: Kérdésre odaillő gondolatot közöl; szóban vagy

írásban megadja a feltett kérdést kielégítő adatot, tényt vagy véleményt.

Eszme: Egy gondolat lényege, amelyet értékesnek tartott jelenségről,

általános érvényű célról alkottak; fogalom.

Arculat: Egy bizonyos személyre jellemző, őt másoktól

megkülönböztető (képesség, tulajdonság).

Kollektív: Közös minden érdekelt felet, személyt, közösséget

magában foglaló, érintő; az érintettek mindegyikére vonatkozó.

Tanult: Akinek kiterjedt műveltsége van; művelt.

Tanulatlan: Műveltség hiányát mutató; műveletlen.

 
 +


ÉN VAGYOK az IGE
MAG-gal:
MAGAM vala való a MAG-us
a MAG-gal IGÉ-ző MAG-us

A
MAG-us MAG-ia
MAGAM és MAGOM
IGÉVEL
TÖRTÉNŐ
MEGTERMÉKENYÍTÉSÉNEK
ÉS

MEGSZÜLÉSÉNEK
A
KÉPESSÉGE
ÉS
MEGTAPASZTALÁSA!
AZ
APA-ANYA
NÉLKÜLI SZÜLETÉS
(Szeplőtelen fogantatás)
CSODÁJA!
EZ A
HALÁL HALÁLA! 
A
      FELTÁMASZTÁSklikk
ÍGÉRETE
ÉS
ÜZENETE:
A
TŰZ-MADÁR!
 A
FŐNIX


+


ÉN VAGYOK az ÉLET
MAG-gal:
MAGAM vala való a MAG-osklikk
MAG-OS/MAG-ŐS
MAG-AR/MAG-ÁR
MAG-TÁR/MAG-TÉR
Az ÉLŐ-ERŐ
a MAG-TESTesült
TUD(H)AT.
(TUDás + HATás - SZEREP)
MINDEN ÉLŐ
EGY LÉNYklikk AMI TÉNY.klikk
AZ ÉLŐ HALÓ!
MIND-ÉN-KI-MÁS
EGYÜTT
AZ ÉLETFOLYAMATklikk
VOLTklikk ÉS LESZklikk 
A HALHATATLAN!
NEKÜNK EGY CSODAklikk 
EZÉRT ÁPOLANDÓ!klikk (Magyarázó)
AZ ÉLET-ERŐ vagy ÉLTETŐ-ENERGIA
egy élő szervezetet  átható, azt megelevenítő,
a fizikai (anyagi) valóságon hatást keltő energia,
amitől egy élőlény élőnek nevezhető,
amitől az életjelenségeket mutat.
Ez a fizikain túlmutató, szellemi természetű energia
közvetlenül nem érzékelhető a fizikai univerzum eszközeivel,
de az élő szervezeten, testen keresztüli hatása
a fizikai univerzumra
minden kétséget kizáró módon megfigyelhető.


+ÚTRAVALÓ
 ITT ÉS MOST
E
MAG SZEREN
ÁTADOM MEGŐRZÉSRE
A NYELVÜNKBE KÓDOLT
ŐSI ÜZENETET
ÉS SZÍVBŐL AJÁNLOK
    EGY MAG-SZÖVETSÉGklikk
MEGKÖTÉSÉRE!

 A MAG VAGYOK VÁLLALÁSA
E MAG SZEREN
LEGYEN
A MI
     SZÓ-SZÖVETSÉGÜNKklikk
MERT
A
"MAG"
SZÓBAN ÚJRA EGYÜTT
a "NÉGY az EGYBEN" ÉLŐ SZÓ!

EZ A
HALÁL HALÁLA!

   A FELTÁMASZTÁSklikk
ÍGÉRETE ÉS ÜZENETE:
A TŰZ-MADÁR!

EGY
KAPOCS
A
MAGYAROK ISTENÉHEZ!

A MAGASZTOSHOZ!

A TÜKÖRBEN
EGYMÁSRA MERŐLEGES
EGYENESEK
METSZÉSPONTJÁBAN
 ITT és MOST
A
"MAG"
BENNÜNK
ÖRÖK LÉTEZÉSÉRE
    RÁDÖBBENJENklikk
MAGAM vala való
a MAG-vas,
a MAG-us
és a MAG-os!
AKI ÉRTI
és
ÉRTE ÉLŐ
EGYSZERRE!

ÍGY LEGYEN!

. 
+ 


Összefoglaló-visszafoglaló
mondóka
TÖMÖREN
MAGAM vala való
a MAGvas, a MAGus és a MAGos!
AKI ÉRTI
és
ÉRTE ÉLŐ
EGYSZERRE!
A MAG
MEG s MÉG,
MER s MÉR,
JÓT s JÓL.
a VAN
ITT és MOST,
OTT már MÁS,
VOLT az VÉLT,
LESZ ha TESZ.
CÉLHOZ az ESZKÖZ
MINDIG LEGYEN
SORBAN és RENDBEN.
TÉNYEK a LÉNYEG.
LENN s mint FENN,
BENN s mint KINN!
ÉLET vagy HALÁL?
ÉRTŐ vagy ÁRTÓ?
IGÉZŐ vagy IGÁZÓ?
ESZKÖZ vagy ÉSZKÖZ?
HON vagy HUN?
VELEM vagy VÉLEM?
ÉRTEM vagy ÁRTÓM?
VAGYOK vagy VÁGYOK!
IGEN vagy NEM?
TERELATURUL
TAKARATÜKÖR
IGÉZ VAGY IGÁZ?
VELEM VAGY VÉLEM?
TABULARÁZA!

ÍGY LEGYEN!


+


MAG-VETŐK

 Heffner Attilaklikk+
  ÍRMAGklikk+
  ÍrMag kertklikk+
FAZEKAS JÓZSEF
TAMÁSklikk+ 
    MAGfalva - Géczy Gáborklikk+
 

+ + +
 


Megjegyzés a fenti kompozícióhoz!
Nem vagyok író ember,
eddig inkább elolvastam és közvetítettem
mások szép és okos gondolatait
és ennek ismerete szerénységre kötelez.
Viszont jó érzékkel megkülönböztetem
az igazmondót a hazugtól,
az értékeset a bóvlitól,
a hasznosat a haszontalantól,
a lényegeset a fölöslegestől,
a barátot az ellenségtől,
a valóságost a képzelttől
és a meghalást a halhatatlanságtól.
Ebben tartom magam inkább felkészültnek
és ezt a készséget ajánlom inkább elsajátítani
mint a manipulálható
verbális és írott kommunikációt.
Köszönöm a figyelmeteket.

Boldogfalvi Magor


 

ÉLŐ
MAG SZERRE
BEJELENTKEZÉS:
magvagyok@gmail.com

 

MAG-VAS kérdésre
MAG-VAS válasz:
egy.magvas@gmail.com